Amser

by fernhill

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    £5 GBP  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  A double album, a long player, two sides; squeezed onto one CD.

  Inside. Outside. Byth (Ever. Never). Tock Tick.

  A collision between mechanical time, seasonal time, life time, generational time, cultural time, poetic time, no time < particles of eternal love...

  Includes unlimited streaming of Amser via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    £10 GBP or more 

   

1.
03:37
2.
3.
03:47
4.
5.
08:36
6.
7.
06:27
8.
01:03
9.
02:30
10.
08:31
11.
08:20
12.
04:01
13.
03:19

about

A double album, a long player, two sides; squeezed onto one CD.

Inside. Outside. Byth (Ever. Never). Tock Tick

A collision between mechanical time, seasonal time, life time, generational time, cultural time, poetic time, no time < particles of eternal love...

credits

released May 19, 2014

Christine Cooper (fiddle & voice)
Ceri Rhys Matthews (guitar)
Julie Murphy (voice)
Tomos Williams (trumpet)
Recorded by Rob Harbron
Painting by Lisa Banks

tags

license

all rights reserved

about

fernhill Swansea, UK

"Their music is rapturous and alive" Dafydd Goff, THE GUARDIAN

"Tameidie bach o gariad bythol" BBC RADIO CYMRU

“fernhill have been making beautiful music for years now, and i’ve loved every album. it’s folk music but not as we know it; julie’s voice is stunning”
huw stephens - bbc radio 1
... more

contact / help

Contact fernhill

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Track Name: Llif
Llif
Dirty old river, must you keep rolling,
Rolling in to the night?

Mae'r afon Rhymni dirion
Yn llifo, llifo'n gyson.
Er gweled llawer tro ar fyd
Yr un o hyd yw'r afon. (Teifi. Tafwys.)

Flow
The dear river Rhymni
Flows, flows constantly.
Though it has seen many turns of the world
The same, always, is the river. (Teifi. Thames.)
Track Name: The Self-Unseeing
The Self-Unseeing (By Thomas Hardy)
Here is the ancient floor,
Footworn and hollowed and thin,
Here was the former door
Where the dead feet walked in.

She sat here in her chair,
Smiling into the fire;
He who played stood there,
Bowing it higher and higher.

Childlike, I danced in a dream;
Blessings emblazoned that day;
Everything glowed with a gleam;
Yet we were looking away!
Track Name: Aelwyd
Aelwyd
Er cyment oedd 'y mhoene
A cholli cwsg wythnose,
Anghofia'i byth taw Mari Tarr
Rodd eli ar fy nghlwyfe.

Gan ddirwyn yn ddiachwyn
Bob nos at dân y gegin,
I wella'r poen â'i bysedd chwim
Heb ofyn ddim yn echwyn.

Bum droeon yn 'y ngwely
Yn fawr 'y mhoen a'm cyni.
Wy'n cretu'n wir taw marw wnawn
Heblaw am ddawn merch Pegi.

Hearth
As great as my pains were
And losing sleep for weeks,
I'll never forget that it was Mari Tarr
Put salve on my wounds.

Working without complaint
Every night at the kitchen fire,
To heal the pain with her nimble fingers
Without asking anything for payment.

I was often in my bed
In my great pain and hardship.
I think truly I would have died
But for the skill of Pegi's daughter
Track Name: Commendacions
Commendacions
Commendacions dygon ffyddlon
to my loving ffrynd ay danfon
tell the place lle may lliw r ewyn
J hope in god shee can y dderbyn

in my mynd yr wyf bob amser
but in my heart dwy kofio llawer
Jn my eyne wyf tebied
at all tymes fy mod ych gweled

By my troth hyn wy y geiso
what you promise oy gywyro
I will stand heb ddout fanwylyd
in my words er gwaetha hollfyd

J have nothyng mor y ddwedyd
but consyder wrth fymhenyd
in my hart mae saeth cupido
com in hast yddy thynny o ddyno

ffyffty mile A mwy medd bagad
tel the place lle mae fynghariad
the waye is ffar gwnaed Rhyw Rhwmedy
in ffew words Roed atteb ymy

My ofynays i lywr lili
doust thou love me tel me truly
hithe ddywede hawdd y haddo
Amo te in corde meo

Cappe llandda taf ac epsilon
ydywr ferch y gar fynghalon
Alffa iotta l. m. u.
fyng wyr galon fenaid yw.

Commendacions
Commendations very faithful
To my loving friend I send
Tell the place where is the colour of sea-foam
I hope in God she can accept them

In my mind I am at all times
But in my heart I remember much
In my eye I imagine
At all times that I see you

By my troth this is what I attempt
What you promise to make it be
I will stand without doubt my lover
In my words despite the whole world

I have nothing more to say
But consider by my penitence
In my heart is Cupid's arrow
Come in haste to pull it from there

Fifty miles and more says the crowd
'Till the place where is my lover
The way is far to make Remedy Hill
In few words, give me your answer

I asked the colour of the Lilly
Dost thou love me tell me truly (Tra di di the small birds)
She said easy to promise
I love you in my heart

Cappe llandda taf and epsilon
Is the girl that my heart loves
Alffa iotta l. m. u.
My true heart my soul is
Track Name: Boats
Boats
Do mi hales amser llawen
Yn yr ysgol yn Ll'wr'dŵen,
Ac wrth ddilyn y pysgotwr
Ar hyd glan yr Afon Clettwr.

'Nol i'm wrthod a'r scolheigion
Droes i ma's yn fab afradlon,
Ac mi ês yn lanc o forwr
Ma's o olwg Dyffryn Clettwr.

Nosweth gynta' wrth fynd tua Bryste,
Pan yr o'wn ar geirwon donne,
'Ro'wn i'n gwaeddi ar y dwfr,
"O! na bawn yn Nyffryn Clettwr."

Hey little leaf lying on the ground
Now you're turning slightly brown.
Why don't you jump back up on the tree,
Turn the colour green the way you ought to be?

Same old man sitting at the mill,
Mill turns around of its own free will
Yes, I'm certainly glad to be home
New York City will continue on alone.

Same old lady hanging out her wash
Now she's wearing a Macintosh
Hanging out her washing in the middle of the rain
Thought New York was going insane.

My mind is failing my body is weak
My lips won't form the words as I speak
Floating away on a boat full of pain
Hear my sad cry, never see me again.

Same old man sitting at the mill,
Mill turns around of its own free will
Hand on the hopper and the other on the sack
Ladies come forward and men go back.

'Rwyf yn hoff o'm hen gyfeillion,
Siams y Fadfa a John Blânglowon,
Shanco'r Go' a Twm y Naddwr,
Y'nt fel un llaw yn Nyffryn Clettwr.

Bu'm yn rhodio dolydd Gwyrddon
A chofleidio'r merched gwynion,
Ond gwell o lawer gan y morwr
Ferch fach lan o ddyffryn Clettwr.

Yn y môr y byddo'r mynydd
Sydd yn cuddio bro Meirionnydd
Na chawn unwaith olwg arni,
Cyn i'm calon dirion dorri.

Gwynt ar fôr a haul ar fynydd,
Cerrig llwydion yn lle coedydd,
A gwylanod yn lle dynion;
Duw! pa fodd na thorrai 'nghalon?

Mae yn Llunden ddynion celfydd,
Mae yn Llunden bob llawenydd,
Mae yn Llunden meddyginiaeth
Am bob dolur ond rhag hiraeth.

Mi wnaf long o dderw cariad,
A'i mast hi o bren y profiad;
A rhof hiraeth arni i nofio
O don i don i'r wlad a fynno.

Boats
Yes, I spent a happy time
In the school in Llwynrhydowen
And by following the fisherman
Along the bank of the river Clettwr

When I'd finished with the scholars
I turned into a prodigal son,
And I went a fisher boy
Out of sight of Dyffryn Clettwr.

First night, going towards Bristol,
When we were on the rough waves,
I was shouting at the water
"Oh! that I was in Dyffryn Clettwr"

Hey little leaf lying on the ground
Now you're turning slightly brown.
Why don't you jump back up on the tree,
Turn the colour green the way you ought to be?

Same old man sitting at the mill,
Mill turns around of its own free will
Yes, I'm certainly glad to be home
New York City will continue on alone.

Same old lady hanging out her wash
Now she's wearing a Macintosh
Hanging out her washing in the middle of the rain
Thought New York was going insane.

My mind is failing my body is weak
My lips won't form the words as I speak
Floating away on a boat full of pain
Hear my sad cry, never see me again.

Same old man sitting at the mill,
Mill turns around of its own free will
Hand on the hopper and the other on the sack
Ladies come forward and men go back.

I am fond of my old friends,
Siams y Fadfa and John Blânglowon
Shanco the smith and Twm the whittler,
They're like one hand in Dyffryn Clettwr.

I've been roving green dales,
And embracing beautiful girls
But better still by this sailor:
Beautiful girls from Dyffryn Clettwr.

In the sea is the mountain
That hides the land of Meirionnydd
Couldn't I have one more look at it
Before my fragile heart breaks.

Wind on the sea and sun on the mountain
Grey stones in place of woods
And gulls instead of men
God! How doesn't my heart break?

There are in London artistic men
There is in London every joy
There is in London medication
For every pain but longing.

I'll make a boat of the Oak of love
And her mast from the wood of experience
And her cargo of longing to sail
Wave to wave wherever she will.
Track Name: Blino ar fath Blaned
Blino ar fath Blaned
Ped oeddwn i'n dyfod diwarnod ar daith
O ddilyn y ddiod oferdod yn faith,
Mi gwmpais o'r diwedd yn rhyfedd i'm rhwyf
I fwrw fy ngorffwys bron eglwys fy mhlwyf:
Ac yno canfyddes y ddoniol lân ddynes,
Pryd cynta' 'g y'i gwelais mi 'mnoefais mewn nwyf.

Merch beraidd, merch weddaidd, merch lunaidd, merch lon,
Merch gymwys, ail Fenws, hi friwys fy mron;
Wrth weled ei hymddygiad fal lleuad fai'n llawn,
Yn maeddu'r holl sêr, mwy serchogaidd ei dawn,
Un fanol lygeitu, a blodau holl Gymru,
Mae 'ngwyllus a 'ngallu ei charu o chawn.

Pei meddwn ddeheudir a'i brodir o'i bron
'Does merch gan un marchog gâi geiniog ond hon,
Tylawd wy! Waith hynny 'd wy'n nes er rhoi 'mryd
Ar garu'r ddyn beraidd fwyn hafaidd o hyd,
'Wy'n oeri mor irad, 'wy'n blino ar fath blaned,
Mae 'mwriad ar fyned i gerdded y byd.

Tiring of such a planet
As I was coming one day on a journey
Of following the futile drink lengthily,
I fell at last wonderfully to my contentment
To spend my rest near the church of my parish:
And there I perceived the able fair woman,
The first time I saw her I swam in pain.

Girl of sweetness, girl of complexion, picture girl, joy girl,
Girl of perfection, second Venus, she wounded my breast;
To see her behaviour, like a moon that would be full,
Surpassing all the stars, more loving in her gift,
One who is elaborate-blackeyed, and the flowers of all Cymru,
My will and ability is to love her if I could.

If I were to possess the southlands and it's hinterlands about,
There is no girl by a knight would get a penny but her,
I am poor! Because of this I'm no nearer giving my mien
To loving this pure man gentle summery still,
I am cold, so dire, I am tiring of such a planet,
My intention is to go to walk the world.
Track Name: Barbara Elin
Barbara Elin
In Scarlet town where I was born
A handsome girl was dwelling
She made all the boys cry "Well-a-day"
Her name was Barbara Elin.

Was in the merry month of May
When nature is all impin
Young William on his deathbed lay
In love with Barbara Elin.

He sent to her a turtle dove
It flew straight to her dwelling
It sang a song; it's master's call
It sang for Barbara Elin.

Slowly slowly she's got up
Slowly slowly she came to him
Slowly stood at his bedside
"Young man I think you're dying.

Cold death is painted all on your face
And all your sorrow is showing
I cannot save you from your fate
And so farewell sweet William".

As she was walking all through the town
She saw the funeral coming
"You little hearts come set him down
That I may look upon him"

The more she looked the more she laughed
And still she looked upon him
Till all her friends they cried for shame
Heard hearted Barbara Elin.

As she was walking all through the field
The mourning bell was humming
To her the bell, it seemed to sing
Heard hearted Barbara Elin.

Was he who died on one fine day
And she who died on the morrow
Only he has died for love
And she has died of sorrow.
Track Name: The Quarry
The Quarry (By Daniel Huws)
The quietness,
They have all scattered
Into the maze of gorse
And slabs of rock,
In tattered jerseys
And faded frocks.

Ages ago,
And I still stand
Caught in the long afternoon
In the old quarry,
Face to the wall,
Counting to twenty.
Track Name: Gwashel
Gwashel
Wel dyma'r hen wr a'i feinwen
Sy'n cwnnu gyda'r seren
A hon yw'r washel fawr ei chlod
Sy'n caru bod yn llawen.

Pan ddaw rhyw gam neu gwmwl
Pan ddaw rhyw drymllyd gwmwl
Gweld Gwenno lân a chanu can
Y triban lladd y trwbwl.

Wassail
Well, here's the old man with his maiden
Who rises with the star
And this is the wassail, great its renown
That loves to be happy.

When comes some mishap or cloud
When comes some heavy cloud
See beautiful Gwenno and sing a song
The triban kills the trouble.
Track Name: Amser
Amser
Come to me, Mother of God, come down as the Old Year ends,
Frost-Mother, Mother of the stars and of the White, wave-beaten
sands.
I hear the sea wave fall like a knife, dividing exiles and friends.

Stay in your lighted Windows. Your terrified eyes accost
The colossal skull of the Outer Dark, the ribboned Mare of all
men lost,
That blind, hilarious image has frozen you stiff with frost.

Joy, health, love and peace. Be all here in this place
By your leave we will sing. Concerning our King

Our King is well dressed. In the silks of the best
In ribbons so rare. No King can compare

We have travelled many miles. Over hedges and stiles
In search of our King. Unto you we bring

Dryw bach ydy'r gŵr. Amdano ma stwr
Fe ddalwyd y gwalch. Fu neithiwr mor falch

Fe rhoid e dan len. Ar elor fraith wen
Rhubane bob rhiw. Sy'n clymu y dryw

Deffrwch ben teulu. Tyma bore flwyddyn newi
Wedi dod adre. O fewn y drwse
Drwse yngloion. Wedi ei paro
Drosto nos

O mistres fach fwyn. Gwrandewch ar ein cwyn
Plant ifinc i ni. Gyllingwch ni i'r ty
Gyllingwch ni'n gloi. Ynte tyma ni'n ffoi

Rhowch galennig yn galonnog. I blant bach sy' heb un geinog
Ceinog ne ddime. P'un a fynnwch chwithe
Ceinog sydd orau

Diod diod llond shwg ceinog. Yfed honno hyd at y gwilod
Diod diod llond shwg ddime. Sarnu honno am ein sodle

A wassail, a wassail throughout all this town
Our cup it is white and our ale it is brown
Our wassail is made of the good ale and cake
Some nutmeg and ginger, the best we could get.

Our wassail is made of an elderberry bough
And so, my good neighbours, we'll drink unto thou
Besides all others we have apples in store
Pray let us come in for it's cold by the door.

Midnight, Midnight, Midnight, Midnight. Hark at the hands of the clock.

We know by the moon. That we are not too soon
We know by the stars. That we are not too far
And we know by the sky. That we are not too high
And we know by the ground. That we are within sound

Wel dyma ni'n dwad
Gyfeillion diniwad
I ofyn am genad i ganu

Ma'r Mari Lwyd yma'n
Llawn sers a rhupana
Mae'n werth i rhoi gola i'w gweled

Y sguthan gou gou .Yn dodwy ond dou
Y dryw bach yn dodwy pedwar ar ddeg. A rheini'n lân ac yn deg


Time
Come to me, Mother of God, come down as the Old Year ends,
Frost-Mother, Mother of the stars and of the White, wave-beaten
sands.
I hear the sea wave fall like a knife, dividing exiles and friends.

Stay in your lighted Windows. Your terrified eyes accost
The colossal skull of the Outer Dark, the ribboned Mare of all
men lost,
That blind, hilarious image has frozen you stiff with frost.

Joy, health, love and peace. Be all here in this place
By your leave we will sing. Concerning our King

Our King is well dressed. In the silks of the best
In ribbons so rare. No King can compare

We have travelled many miles. Over hedges and stiles
In search of our King. Unto you we bring

The little wren is the man. About him there is a noise
The rogue was caught. That last night was so proud

He has been put under a sheet. On a white speckled bier
Ribbons of every colour. Are tying the wren

Wake up head of the family. Here is new year morning
Having come home. Inside the doors
The doors are locked. Prepared
Overnight

O gentle little mistress. Listen to our complaint
Young children are we. Let us in to the house
Let us in quickly. Or here we are fleeing

Give a calennig. Full heartedly
To little children who have not a penny

A penny or a halfpenny. Whichever you prefer
A penny is better

Drink drink a full penny jug. Drink that down to the bottom
Drink drink a full halfpenny jug. Spill that over our soles

A wassail, a wassail throughout all this town
Our cup it is white and our ale it is brown
Our wassail is made of the good ale and cake
Some nutmeg and ginger, the best we could get.

Our wassail is made of an elderberry bough
And so, my good neighbours, we'll drink unto thou
Besides all others we have apples in store
Pray let us come in for it's cold by the door.

Midnight, Midnight, Midnight, Midnight. Hark at the hands of the clock.

We know by the moon. That we are not too soon
We know by the stars. That we are not too far
And we know by the sky. That we are not too high
And we know by the ground. That we are within sound

Well here we come
Innocent friends
To ask for permission to sing

The grey mare is here
Full of stars and ribbons
It's worth putting a light to see her

The crooked crooked wood pigeon. Lays only two
The little wren lays fourteen. And they are good and fair
Track Name: Bro
Bro
Ma Llangyfelach hynod
Yn ail i'r pwll di-wilod
Llawn drycioni o bob rhyw
Dos neb nacyw yn gwpod

Landore a'r cylch yw'r gwitha
Am darth a mwg bob simne
Am ddrewdod a chymyle du
Ma'n debyg i Gehenna

Heimat
Odd Llangyfelach is
Second to the bottomless pit
Full of naughtiness of every kind
There's no-one that doesn't know

Landore and environs are the worst
For steam and smoke from every stack
Stink and black clouds
It's like Gehenna
Track Name: Harmless
Harmless
Harmless harmless was the fellow
a gae gariad oi chowleidio
In the bed heb allel iddi
ddim or pleser ond cvssani
Judge you gallant lovely Ladyes
oni ddyle dyn dinwyfys
gael i ddwbwl ysgymvno
from the Court of Venus evrdro
Let this be known of young & aged
mae'n rhaid croppian peth cyn cerdded
ffor sweet kisses ar ryw amser
Sy'n blaenori chwanog bleser
Judge you Ladyes with discretion
ai ffit i fab a chowir galon
to enter rashly the bed of meingan
heb yn gynta roi iddi gvssan

Harmless
Harmless, harmless was the fellow
Who would have love from her embracing
In the bed without letting her
None of the pleasure, but kisses.
Judge you gallant lovely ladies
Should not an un-vivacious lover
Be double excommunicated
From the Court of Venus, a second time.
Let this be known both young and aged
You must crawl before walking
For sweet kisses, sometime
Preface extra pleasures.
Come you ladies with discretion
Is it fit for a boy with a true heart
To enter rashly in the bed of Meingan
Without first giving her a kiss?
Track Name: Y Folantein
Y Folantein
Fe ddarfu gaeaf creulon,
Tawelach yw'r awelon,
A'r adar bach gan fywiocáu
Sy'n dechrau gwau caneuon.

Holl anian gain sy'n gwenu
Gan neisied ymgynhesu,
Ac nid yw'n deilwng rhoddi sen
I minnau, Gwen am ganu.

Wrth weld dy lun mor laned,
Pa fab all dewi, dywed?
O rho i lanc ar soddi i lawr,
O'i ddolur mawr ymwared.

Yn dewis y mae'r adar
Yn awr bob un ei gymar,
I fyw mewn undeb eithaf llon
Uwch bob argoelion galar.

Un, un dewisaf finnau,
Aa hon wyt ti, lliw'r blodau;
Yn rheidiol les, O rho dy law
I dorri'm braw a'm briwiau.

Mae'r gwanwyn ar egino
Daw blodau'r haf i'w rhifo,
Anturia Gwen, mae natur gain
Yn cymell sain cydsynio.

The Valentine
Cruel winter has ended
Quieter are the breezes
And the small birds, enlivening
Are starting to weave songs.

All fine nature is smiling
By warming its countenance
And it is not worthy to throw a rebuke
At me, Gwen, for singing.

At seeing your picture so clear,
What boy could be silent, say?
O give to a boy about to go deep down
From his great pain that is never-ending.

Choosing are the birds
Now, each one, their partner,
To live in union, ultimate, joy
Above every omen of grief.

One, one I choose,
And this is you, colour of the flowers;
For essential benefit, O give me your hand
To break my fear and wounds.

The spring is about to bud,
Summer's flowers come to be counted,
Venture, Gwen, fine nature is
Exhorting the sound of harmony.